Iskola adatai

OM azonosító
034847
Igazgató
Göndöcsné Sárossi Rita
e-mail
titkarsag.drsztgyorgyia{kukac}ebtk.hu
telefon
06-1 367-1429, 06-1 430-1906,
06-1 430-1907

A projektet az Európai Bizottság támogatta. A honlapon megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit.
Projektünk címéül névadónk egyik gondolatát választottuk:

Pályázatunk

„Ahogy ma tanítunk, olyan lesz a holnap!”

Iskolánk, a Budapest III. Kerületi Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola egy lakótelep központjában helyezkedik el. Diákjaink egyharmada beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel küzd, illetve sajátos nevelési igényű. Sokan élnek csonka családban. Ilyen háttérrel rendelkező tanulók között a címben megfogalmazott mottónk fokozott felelősséget jelent pedagógusaink számára. Szeretnénk, ha tanítványaink, körülményeik ellenére, alapos tudású, széles látókörű, saját hazájuk és más országok kultúrájának befogadására kész, érdeklődő személyiséggé válnának. Úgy gondoljuk, hogy ezen a téren személyes példamutatásunk jelenti a legnagyobb vonzerőt. A gyerekek szemében csak akkor lehetünk hitelesek, ha személyes kapcsolatukban, a közös munkán keresztül megtapasztalják, hogy ezek az értékek számunkra is fontosak. Minden gyermekhez másképpen kell közelíteni, és ezt a feladatot csak akkor tudjuk sikeresen megoldani, ha szakmai tudásunk, módszertani kultúránk minden területen naprakész. Tantestületünk átlagéletkora 40 és 50 év közé esik, ezért különösen szükségünk van új impulzusokra, nemzetközi kitekintésre és tapasztalatokra. Intézményünk már több nemzetközi projektben vett részt és ezt a hagyományt a jövőben is folytatni szeretnénk.

A fentieket figyelembe véve választottuk ki a projekt két fő célját: a résztvevő hét kolléga közül hárman a didaktikai tudásuk, négyen az idegennyelvi kompetenciájuk fejlesztését szeretnék megvalósítani. Szakmai háttér és életkor szempontjából a csoport összetétele vegyes, a célok szempontjából arányos eloszlású. Ketten angolnyelv tanárok, ketten humán, hárman reáltárgyakat tanítanak.

A projekt várható közvetlen eredményei

Valamennyi résztvevő esetén:

 1. A problémamegoldó készség fejlődése
 2. A nemzetközi környezetben szükséges kommunikációs kompetenciák fejlődése
 3. Az önbizalom megnövekedése, magabiztosság
 4. Reálisabb önértékelés
 5. Új ismeretek, tapasztalatok megszerzése
 6. Nyitottabbá válás, szélesebb látókör, új szemléletmód
 7. Interkulturális tudatosság

A didaktikai tudás fejlesztését választó kollégák esetén:

 1. Szakmai, módszertani megújulás
 2. A kreativitás és a motivációs készség fejlődése
 3. Konfliktushelyzetek, érzelmi és viselkedési helyzetek jobb kezelése

Az idegennyelvi kompetencia fejlesztését választó kollégák esetén:

 1. A beszéd, a nyelvtan, az írás, olvasás, a szókincs és a kiejtés javulása
 2. Bátrabb és pontosabb nyelvhasználat
 3. Érzékenyítés a kulturális sokszínűség iránt

A projekt rövid távú hatása:

Az új ismeretek beépülnek a tanítási órákba, ezért az oktatás színvonalasabbá válik. A megszerzett tapasztalatok birtokában könnyebb lesz végrehajtani olyan változtatásokat, amelyek tovább fokozhatják munkánk eredményességét. A projektben részt vevő kollégák mind diákjaikra, mind munkatársaikra ösztönzőleg hatnak, és őket is további önképzésre buzdítják.

A projekt hosszú távú hatásai:

Egyre több az idegen nyelvet jól beszélő kolléga, ezért több külföldi pályázaton és képzésen tudunk részt venni, ahol tanári szakmai és módszertani kompetenciáink folyamatosan megújulhatnak. Megnő a nemzetközi együttműködésbe bevont tanárok köre, fejlődik interkulturális kompetenciájuk. Így elérhetjük hosszú távú céljainkat: folyamatosan emelni tudjuk az oktatás színvonalát és fejleszthetjük a nemzetközi kapcsolatok intézményi kultúráját.

Our application

 

We have chosen one of Dr. Szent-Györgyi Albert’s mottos for the title of our project:

“As we teach today; tomorrow will be so.”

Our School, Dr. Szent-Györgyi Albert Elementary School, is located in the very heart of an estate

development in the third district. One third of our students have integration, - learning, - and behavioural difficulties; or special educational needs (SEN). On top of that, many of them come from a broken home. Among students with backgrounds depicted above, our motto places increased responsibility on our pedagogues. We go to great pains to make our students – in spite of their circumstances – receptive towards not only the culture of their own home but also the culture of other countries. In addition, we aim to equip them with thorough knowledge as well as open-mindedness. We believe that setting a good, personal example to our children is the best source of inspiration to them. The only way we can enhance credibility with our students is through cooperation; we would like them to realize that these values are important to them too. Every student needs to be approached differently; to be able to act accordingly, we need to keep our professional expertise and methodology culture completely up-todate. The majority of our faculty is in the 40–50 age range; that is why we certainly need new impulses, international outlook, and hands-on experiences. Our institute has participated innumerous international projects; we are determined to cherish this long-established tradition in the future.

Taking account of the above, we have set out the aims and objectives of the project: three of

the seven participants aim to develop their didactic knowledge; four of them plan to improve their foreign language skills. The composition of the group is diverse in terms of the age range and the professional background of the participants; but evenly distributed with regard to the personal goals. Two of them are EFL teachers, two of them teach humanities, and three of them sciences.

The project implementation schedule is shown in a table. (See Appendix 1).

Expected results of the project:

Concerning all participants

 1. Developing problem-solving skills
 2. Improving communication competences required in an international environment
 3. Increasing self-confidence
 4. More realistic self-assessment
 5. Obtaining new skills and experiences
 6. Becoming more receptive, more open-minded. Broader outlook.
 7. Intercultural awareness

Concerning the colleagues aiming to develop their didactic skills:

 1. Professional, methodological renewal
 2. Developing creativity and motivational skills
 3. Handling conflicts, emotional and behavioural situations more effectively

Concerning he colleagues planning to improve their foreign language skills:

 1. Improving both the receptive (reading, listening) and the productive (writing, speaking) skills.
 2. Gaining more confidence and accuracy in current English usage
 3. Developing sensitivity to multiculturalism

Short-term impact of the project

Our pedagogues will be able to fully integrate their newly-acquired skills into their lessons; therefore, the formal education we provide will definitely be of higher quality. With the acquired knowledge in our hands, we will make the necessary changes to be able to work at peak efficiency. The teachers participating in the project will inspire both their students and their colleagues; spurring them into additional self-study.

Long-term impact of the project

We will have more and more colleagues with good command of English, so we will be able to file more and more applications and participate in more and more trainings abroad. With the help of these events, our professional and methodological competence can keep renewing from time to time. The number of teachers involved to international cooperation will increase; as a result, their intercultural competence will develop. Thus, we will achieve our long-term aims and objectives: increasing our educational standards and developing our international relations.

 Beszámolók:

Copyright © 2024 Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola  Rights Reserved.