Iskola adatai

OM azonosító
034847
Igazgató
Göndöcsné Sárossi Rita
e-mail
titkarsag.drsztgyorgyia{kukac}ebtk.hu
telefon
06-1 367-1429, 06-1 430-1906,
06-1 430-1907

Budapest III. Kerületi Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola

 

Cím: 1033 Budapest, Szérűskert utca 40-42.

Telefon: 367-1429; 430-1907; Fax: 367-3399

e-mail: titkarsag [PONT] drsztgyorgyia [KUKAC] ebtk [PONT] hu

Honlap: www.drszentgyorgyi.hu

Intézményvezető: Göndöcsné Sárossi Rita

Iskolánk névadója Dr. Szent-Györgyi Albert, Nobel-díjas professzor, filozófus. Sokoldalú személyiség volt, aki művészként, sportolóként, sőt íróként is méltán lehet példaképünk. Tőle származik jelmondatunk:

AHOGY MA TANÍTUNK, OLYAN LESZ A HOLNAP!”

Céljaink:

A sokoldalú személyiségfejlesztés, az alapvető készségek biztos kialakítása, képességek fejlesztése, tehetséggondozás és felzárkóztatás.

A tanulók humánus viselkedésre, tisztességes munkavégzésre és önismeretre nevelése, valamint a kulturált és egészséges életvitel fejlesztése.

A tanulási folyamatok belső motiváció által váljanak a gyermekek természetes szükségletévé.

A közös emberi értékrend kialakításának érdekében a lokálpatriotizmus, magyarság- és nemzettudat, világkép formálása.

Egyedi sajátosságaink:

VÁLTOZÁS! Idegen nyelv (angol) tanítása: a 2022/2023-as tanévtől az 1, 2. és 3. évfolyamon emelt szintű angol nyelvoktatást biztosítunk szaktanárok vezetésével.

4. osztálytól heti 4 tanítási óra keretében oktatjuk az angol nyelvet.

Az információs kultúra megalapozása: az informatika tantárgy tanítása 5. osztálytól kezdve jól felszerelt szaktanteremben történik, ill. szakkör formájában már 3. osztálytól lehetőség nyílik az informatika világával való ismerkedésre.

Az Aelia Sabina Zene- és Művészeti Iskola partneriskolája vagyunk. Tanítványaink helyben vehetnek részt kerámia-rajz-nemezelés, szolfézs, hangszeres (zongora, gitár) foglalkozásokon.

A nívós testnevelést (szülői választás és alkalmasság esetén) szakos tanárok tanítják már az alsó tagozaton is, illetve a másik csoportnak heti 5 testnevelésből 1 óra néptánc a 3. évfolyam végéig.

Az olvasás és írás tanításában alkalmazott módszerek:

 • olvasás: hangoztató-elemző-összetevő módszer
 • írás: hagyományos (vázolás, betűírás, betűkapcsolás, szövegírás).

Tehetséggondozás és felzárkóztatás:

Szakkörök, sportkörök, sportversenyek, tanulmányi versenyek, vetélkedők, egyéni foglalkozások, óra alatti differenciálás, kiállítások, erdei iskola, a továbbtanulás előkészítése (nívócsoportos oktatás angolból, matematikából; felvételi előkészítő matematikából és magyarból a 8. évf. 1. félévében), személyiségfejlesztő tréningek.

A Pedagógiai Szakszolgálat szakvéleményével rendelkező tanulók felzárkóztatását fejlesztő pedagógusok, utazó gyógypedagógusok, logopédus és iskolapszichológus segíti személyre szabott egyéni és kiscsoportos fejlesztés keretében.

Iskolai specialitások:csoportbontás:

 • technika, informatika tantárgyaknál
 • nívócsoportos oktatás: angol, matematika, testnevelés tantárgyak esetén.

Tanórán kívüli nevelés keretében választható iskolai foglalkozások:

 • napközi, tanulószoba
 • sportköri foglalkozások (kézilabda, labdarúgás, tömegsport, mozgásfejlesztés)
 • szakkörök (angol, rajz, informatika, ének)

Külső sportegyesületek által szervezett tanfolyamok: úszás, vívás, kézilabda (ÓKSI, Bp. Honvéd), kosárlabda (Kaszások), Kung Fu, judo, akrobatikus tánc.

Hagyományos iskolai programok:

Nemzeti ünnepeinkről és a jeles napokról való megemlékezések mellett Szent-Györgyi-nap (iskolanap), adventi és húsvéti alkotódélután, Luca-napi kirakodóvásár, mindenki karácsonya, farsang, mesedélután, évszakokhoz kapcsolódó népszokások felelevenítése, suligyűlés, angol nyelvű országok vetélkedője, halloween-i töklámpás faragó verseny.

Közösségfejlesztés iskolán kívül:

 • erdei iskola
 • évfolyami kirándulások
 • nyári táborok
 • állatkerti és vadasparki kirándulások
 • múzeumi, színházi látogatások

A diákok úgy ballagnak el az iskolából, hogy jártak a Parlamentben, Ópusztaszeren, az Aquincumi Múzeumban, Egerben, a Gödöllői Királyi Kastélyban és a Recski Nemzeti Emlékparkban.

Ügyeletek:

Reggel 7.00-től 7.30-ig reggeli ügyeletet, 17 óráig délutáni ügyeletet tartunk.

Iskolai díjak:

Iskoladíjaink összeállításánál arra törekedtünk, hogy reál és humán téren egyaránt értékelhessük diákjaink munkáját.

Vikukel Krisztián „Jó Tanuló, Jó Sportoló” Iskoladíj: kitűnő tanulmányi eredményt és kiváló sporteredményeket elért diákjainknak

Napraforgó Iskoladíj: kiváló tanulmányi eredményt és az iskolai rendezvényeken való aktív és eredményes részvételt elért diákjainknak

Szent-Györgyi Emlékplakett: olyan diákunknak, aki legalább 6 éven keresztül iskolánk tanulója, kiemelkedő a tanulmányi eredménye, példás a magatartása, példamutató a közösségi munkája, eredményesen szerepel a tanulmányi versenyeken.

Iskolánkat segíti a Szérűskerti Napraforgók Alapítvány, mely a szülők, pedagógusok adójának 1%-os felajánlásából és egyéb támogatásokból, pályázatokból gyarapodik. A befolyt összeget a rászoruló gyerekek, családok támogatására, iskolai rendezvények lebonyolításának segítésére fordítja a kuratórium (pl. táboroztatás, tanulmányi versenyek nevezési díja, kulturális belépők, erdei iskola, gyereknap, stb.), ill. kiemelkedő teljesítmények jutalmazásához is segítséget nyújt (pl. iskoladíjak).

Nyílt napok (foglalkozások) óvodások és szüleik részére: (A járványügyi helyzet miatt az időpontok változhatnak.)

Tervezve:

 • Téli szöszmötölő: 2022. február 16. 1700
 • Apróka tornapróba: 2022. március 7. 1700
 • Tavaszi zsongás: 2022. március 22. 1700

Ovis szülőknek szóló programjaink:

 • Szülői értekezlet: 2022. január 24. 1700
 • Nyílt nap: 2022. február 24. 800-945 (1-2. óra)

Információk:

Az intézményvezető fogadóórája: előzetes telefonos egyeztetés után keddenként 14. 00–16. 00 óráig

Az iskolatitkár telefonszáma: 367-1429/111-es mellék vagy 430-1907/111-es mellék

 

Copyright © 2022 Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola  Rights Reserved.