Iskola adatai

OM azonosító
034847
Igazgató
Göndöcsné Sárossi Rita
e-mail
titkarsag.drsztgyorgyia{kukac}ebtk.hu
telefon
06-1 367-1429, 06-1 430-1906,
06-1 430-1907

Budapest, III. Kerületi Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola

Cím: 1033 Budapest, Szérűskert utca 40-42.

Telefon: 367-1429; 430-1907; Fax: 367-3399

e-mail:

Honlap: www.drszentgyorgyi.hu

Intézményvezető: Göndöcsné Sárossi Rita

 

 

Iskolánk névadója Dr. Szent-Györgyi Albert, Nobel-díjas professzor, filozófus. Sokoldalú személyiség volt, aki művészként, sportolóként, sőt íróként is méltán lehet példaképünk. Tőle származik jelmondatunk:

AHOGY MA TANÍTUNK, OLYAN LESZ A HOLNAP!”

Céljaink:

A sokoldalú személyiségfejlesztés, az alapvető készségek biztos kialakítása, képességek fejlesztése, tehetséggondozás és felzárkóztatás.

A tanulók humánus viselkedésre, tisztességes munkavégzésre és önismeretre nevelése, valamint a kulturált és egészséges életvitel fejlesztése

A tanulási folyamatok belső motiváció által váljanak a gyermekek természetes szükségletévé.

A közös emberi értékrend kialakításának érdekében a lokálpatriotizmus, magyarság- és nemzettudat, világkép formálása.

Egyedi sajátosságaink:

Emelt szintű idegen nyelv (angol) tanítása: az első három évfolyamon választható, melynek oktatását szaktanárok végzik.

4. osztálytól heti 4 tanítási óra keretében oktatjuk az angol nyelv

A nívós testnevelést (szülői választás és alkalmasság esetén) 5 órában szakos tanárok tanítják, plusz 2 szakköri órában úszásoktatáson vesznek részt.

A másik csoportnak heti 5 testnevelésből 1 óra néptánc a 4. évfolyam végéig.

Az információs kultúra megalapozása: az informatika tantárgy tanítása 5. osztálytól kezdve jól felszerelt szaktanteremben történik. 3. és 4. osztályban a digitális kultúra tantárgy keretén belül ismerkedhetnek az informatika világával.

Az Aelia Sabina Zene- és Művészeti Iskola partneriskolája vagyunk. Tanítványaink helyben vehetnek részt kerámia-rajz-nemezelés, szolfézs, hangszeres (zongora, gitár) foglalkozásokon.

Az olvasás és írás tanításában alkalmazott módszerek:

 • olvasás: hangoztató-elemző-összetevő módszer

 • írás: hagyományos (vázolás, betűírás, betűkapcsolás, szövegírás).

Tehetséggondozás és felzárkóztatás:

Szakkörök, sportkörök, sportversenyek, tanulmányi versenyek, vetélkedők, egyéni foglalkozások, óra alatti differenciálás, kiállítások, erdei iskola, a továbbtanulás előkészítése (nívócsoportos oktatás angolból, matematikából; felvételi előkészítő matematikából és magyarból a 8. évf. 1. félévében), személyiségfejlesztő tréningek.

A Pedagógiai Szakszolgálat szakvéleményével rendelkező tanulók felzárkóztatását fejlesztő pedagógusok, utazó gyógypedagógusok, logopédus és iskolapszichológus segíti személyre szabott egyéni és kiscsoportos fejlesztés keretében.

Iskolai specialitások:

 • csoportbontás: technika, informatika tantárgyaknál

 • nívócsoportos oktatás: angol, matematika, testnevelés tantárgyak esetén.

Tanórán kívüli nevelés keretében választható iskolai foglalkozások:

 • napközi, tanulószoba

 • sportköri foglalkozások (kézilabda, labdarúgás, tömegsport, mozgásfejlesztés)

 • szakkörök (angol, rajz, informatika, ének)

Külső sportegyesületek által szervezett tanfolyamok: úszás, vívás, kézilabda (ÓKSI, Bp. Honvéd), kosárlabda (Kaszások), röplabda, Kung Fu, judo, akrobatikus tánc.

Hagyományos iskolai programok:

Nemzeti ünnepeinkről és a jeles napokról való megemlékezések mellett Szent-Györgyi-nap (iskolanap), adventi és húsvéti alkotódélután, Luca-napi kirakodóvásár, mindenki karácsonya, farsang, mesedélután, évszakokhoz kapcsolódó népszokások felelevenítése, suligyűlés, angol nyelvű országok vetélkedője, halloween-i töklámpás faragó verseny.

Közösségfejlesztés iskolán kívül:

 • erdei iskola

 • évfolyami kirándulások

 • nyári táborok

 • állatkerti és vadasparki kirándulások

 • múzeumi, színházi látogatások

A diákok úgy ballagnak el az iskolából, hogy jártak a Parlamentben, Ópusztaszeren, az Aquincumi Múzeumban, Egerben, a Gödöllői Királyi Kastélyban és a Recski Nemzeti Emlékparkban.

Ügyeletek:

Reggel 7.00-től 7.30-ig reggeli ügyeletet, 17 óráig délutáni ügyeletet tartunk.

Iskolai díjak:

Iskoladíjaink összeállításánál arra törekedtünk, hogy reál és humán téren egyaránt értékelhessük diákjaink munkáját.

Vikukel Krisztián „Jó Tanuló, Jó Sportoló” Iskoladíj: kitűnő tanulmányi eredményt és kiváló sporteredményeket elért diákjainknak

Napraforgó Iskoladíj: kiváló tanulmányi eredményt és az iskolai rendezvényeken való aktív és eredményes részvételt elért diákjainknak

Szent-Györgyi Emlékplakett: olyan diákunknak, aki legalább 6 éven keresztül iskolánk tanulója, kiemelkedő a tanulmányi eredménye, példás a magatartása, példamutató a közösségi munkája, eredményesen szerepel a tanulmányi versenyeken.

Iskolánkat segíti a Szérűskerti Napraforgók Alapítvány, mely a szülők, pedagógusok adójának 1%-os felajánlásából és egyéb támogatásokból, pályázatokból gyarapodik. A befolyt összeget a rászoruló gyerekek, családok támogatására, iskolai rendezvények lebonyolításának segítésére fordítja a kuratórium (pl. táboroztatás, tanulmányi versenyek nevezési díja, kulturális belépők, erdei iskola, gyermeknap, stb.), ill. kiemelkedő teljesítmények jutalmazásához is segítséget nyújt (pl. iskoladíjak).

Nyílt napok (foglalkozások) óvodások és szüleik részére:

Információk:

Az intézményvezető fogadóórája: előzetes telefonos egyeztetés után keddenként 14. 00–16. 00 óráig

Az iskolatitkár telefonszáma: 367-1429/111-es mellék vagy 430-1907/111-es mellék

Copyright © 2024 Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola  Rights Reserved.