Iskola adatai

OM azonosító
034847
Igazgató
Göndöcsné Sárossi Rita
e-mail
titkarsag.drsztgyorgyia{kukac}ebtk.hu
telefon
06-1 367-1429, 06-1 430-1906,
06-1 430-1907

Tisztelt Szülők!
 
2024/2025 tanévi közétkeztetés igényléséhez szükséges nyomtatványok és szülői tájékoztató levelek az iskola honlapján elérhetők.

Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet
1134 Budapest, Róbert Károly krt.49-51.


Tisztelt Szülő/Gondviselő/Étkezést igénylő!

A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló épületben működő, és a köznevelési fenntartó (tankerületi központ), vagy szakképzési centrum által működtetett köznevelési vagy szakképző intézményben a
közétkeztetési feladatok biztosítása a települési önkormányzat (fővárosi önkormányzat) feladata. A főváros e feladatellátási kötelezettségét költségvetési szerve útján, az Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági
Szervezeten keresztül teljesíti. A szülők/gyermekek/tanulók - köznevelési szempontból - a köznevelési fenntartóval, az étkeztetést tekintve az ÉSZGSZ intézménnyel vannak jogviszonyban.

Nyomtatványok:

Kérem, hogy a 2024/2025. tanévre vonatkozó intézményi közétkeztetés igénybevételével kapcsolatos

  • • Szándéknyilatkozat és Igénylőlap tárgyévi - tanévre szóló nyomtatvány nyomtatott nagybetűkkel kitöltött, aláírt példányát,
  • • kedvezményes étkezésre való jogosultság igénybe vételéhez a szükséges igazolásokat,
  • • a megjelölt jogszabály szerinti mellékleteket kitöltve, vagy szükség esetén leigazoltatva, és a
  • • diétás étkezés igénylőlapját, valamint a szakorvosi igazolás másolati példányát beszkennelt formában, emailben megküldeni szíveskedjen az címre. Kérem, hogy a nyomtatványokat - személyes ügyintézés esetén - kizárólag az Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági


Szervezet tikárságán adják le (1134 Budapest, Róbert Károly krt 49-51, hétfőtől -csütörtökig 8.00-12:00 óra között vagy postai úton az ÉSZGSZ 1558 Budapest 139, Pf.71. levelezési címünkre küldjék meg.
Kérjük, hogy ügyintézésük során az elektronikus ügyintézési formát részesítsék előnyben.

Adatkezelés:

  • • Adatkezelési hozzájárulást a rendszerünkben az előző években először leadott hozzájárulással elfogadottnak tekintjük mindaddig, amíg a szülő az adatkezelést vissza nem vonja. Ha a szülő
    az adatkezelési hozzájárulását írásban visszavonja, a továbbiakban étkezési igényét teljesíteni nem tudjuk.
  • • Adatkezelési hozzájárulást kérünk a MultiSchool szülői felületén való regisztrálás, első belépés alkalmával is. Aki ezt a hozzájárulást vissza kívánja vonni, a programhoz való hozzáférése
    megszüntetésével teljesítjük kérését.

Bármely további kérdésük esetén keressék fel az Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet (költségvetési intézmény) honlapját, www.eszgsz.hu címen, ahol az étkeztetéssel kapcsolatban friss
általános tájékoztatót, nyomtatványokat elektronikus formában, valamint jogszabályokat is találnak. Amennyiben nem áll módjukban nyomtatni, a papír alapú nyomtatványokat át tudják venni a központi
titkárságunkon. (l134 Budapest, Róbert Károly krt 49-51 vagy lásd fentebb) Bízom benne, hogy a minőségi étkeztetést biztosító törekvéseink eredményét személyesen is
megtapasztalják.

Budapest, 2024. április 12.

Simonné dr.Németh Katalin
GSZ igazgató
sk.

levelezési cím: ÉSZGSZ 1558 Bp.139. Pf:71
kp-i email:
fax:
kp-i telefonszám: 06/1/606-0500
panaszkezelés:

Copyright © 2024 Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola  Rights Reserved.